Aktualności

Witamy na stronie Sarbia.com gm. Czarnków, pow. Czarnkowsko – Trzcianecki, woj. Wielkopolskie.
Na naszej stronie będziemy się cofać do najwcześniejszych czasów naszej historii, wspomnień
ludzkich wszystkiego tego co jest warte zanotowania, celom przekazania pokoleniom następnym.
Ponadto obowiązkiem jest wierne przekazywanie obecnej rzeczywistości.

Warsztaty GOPS

2013-10-23

     Z incjatywy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie w dniu
08.10.2013r. odbyło się seminarium, które rozpoczeło proces opracowania
"STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH
W GMINIE CZARNKÓW".
Na sympozjum ustalono, że w tym temacie odbędą się warsztaty w czterech
miejscowościach, które wypracują wieloaspektowe propozyucje rozwiązywania
problemów społecznych.
Pierwszy panel warsztatów miał miejsce w pięknej sali w Sarbce w dniu 23.10.2013r.
Dyskutowano w kilku grupach tematycznech - wypracowane wnioski będą podstawą
do dalszej dyskusji poświęconej problemom społecznym.
W warsztatach brali udział Sołtysi, Radni, Dyr. Szkół, Nauczyciele, pracownicy
GOPS na czele z Panią kierownik  Moniką Piotrowską(inicjatorką całego przedsięwzięcia),
Kuratorzy Sądowi, grono Policjantów na czele z Komendantem Komendy Powiatowej
Robertem Kotwicą oraz mieszkańcy GMINY CZARNKÓW.
W warsztatach brało udział ok. 65 osób.
Zastępca wujta Edward Kulesza zakończył dyskusję warsztatową.

DSC00373 DSC00371 DSC00372 DSC00374 DSC00375 DSC00376 DSC00377 DSC00378 DSC00379 DSC00380 DSC00381 DSC00382 DSC00383 DSC00384 DSC00385 DSC00386 DSC00387 DSC00390 DSC00391 DSC00392 DSC00393 DSC00395 DSC00396 DSC00397 DSC00398 DSC00399 DSC00400


<< wróć