Charakterystyka Sołectwa

          Sołectwo Sarbia - Sarbka jest położone na północny wschód od Czarnkowa w okolicy lesistej i pagórkowatej pochylonej ku Dolinie Noteci.
Obszar sołectwa to 2.798 ha.
Ciekawe widoki są ze stoków morenowych, charakteryzujących się glebami piaskowo – gliniastymi.
Okolica jest rajem dla zbieraczy grzybów, jagód, amatorów wędkowania i łowiectwa.
Obecnie sołectwo zamieszkuje 592 mieszkańców, w tym w Sarbi mieszka 300 osób, a w Sarbce 292 osoby.
Na terenie sołectwa przy Nadleśnictwie znajduje się Park Dworski z 2 połowy XVIII w. z którego wychodzi Leśna ścieżka edukacyjna o długości 5,3 km. nazwana Sarbinka.
W okolicy Leśnej ścieżki edukacyjnej powstał sztuczny zalew, któremu wodę dał ciek wodny o nazwie „PROMNO”. Ciek wodny wypływa ze stoku morenowego w parku przy Nadleśnictwie.
Na terenie sołectwa występują stanowiska archeologiczne z okresu Kultury Łużyckiej.