Galeria

Zdjęcia związane z historią naszej Wsi.

Niemiecka mapa Sarbi Sarbki z 1910r Zdjŕcie Sarbi(kolorowane) z 1916r Zdjŕcie Sarbi(kolorowane) z 1916r Dawna remiza połączona z domem pogrzebowym z 1915r Jubileusz 25lecia sołtysa Pana Grota z 1929r Dwie klasy po II wojnie św. w Szkole Podstawowej w Sarbi Urocz. z okazji zmodernizowania Szkoły Podst. w Sarbi Absolw. VIII kl.SP wraz z Nauczycielami w Sarbi Klasa IV SP w Sarbi Szkoła Podstawowa na wycieczce w Gdańsku