KGW

  1. Stachowska Urszula – Przewodnicząca KGW
  2. Wika Longina- Z-ca przewodniczącego
  3. Wylegała Aurelia – skarbnik

Dzień Kobiet KGW 8 marca 2012r Wieniec dożynkowy 2012r Pokaz Trybowania Kubrczaków 2012r Powitanie Arcybiskupa Gądeckiego 2011r